Semper Fidelis 7th Marines
Message Board


        
Reyza09:12:49 - October 26 2012
RE: RE: My cousin, Cpl John R.W. Constien (Heln M. Pipkin) (Panchita)rpontes@unama.br
Pan ředitel ne1m opět předvedl zne1mfd trik ste1tnedch fařednedků ani oblečene1, ani nahe1, ani na kole, ani pěšky Podobnfdmi vyje1dřenedmi bych mohl doma tapetovat. Zde vyche1zedm ze selske9ho rzmouu a zejme9na z obecne9ho pravidla co nened zake1ze1no je povoleno . To, že ze1konode1rce rozhodně nepředpokle1dal možnost přepravy osob v takove9m předvěsne9m vozedku nemused občana vůbec zajedmat, čili dle me9ho soudu lze tato poměrně obledbene1 zaředzened použedvat.Osobně bych však takto svoje dedtě nikdy nepřeve1žel - zejme9na z důvodu bezpečnosti pre1vě takto přepravovane9ho dedtěte
Follow this thread here :
Name :
Subject : RE: RE: RE: My cousin, Cpl John R.W. Constien (Heln M. Pipkin) (Panchita) (Reyza)
E-mail :
Comments :
   
     
        

Site Index

© 2018 Victor Vilionis